Kunsten at gøre et hjem pænt, stilrent – og handicap-venligt

Indretning er i dén grad oppe i tiden. For eksempel er der tilsyneladende ikke grænser for hvor mange forskellige typer TV-programmer der kan laves med indretning som hovedtemaet. Det spænder lige fra ”Nybyggerne”, hvor fire par fra bunden skal bygge deres eget hus over til ”I hus til halsen”, hvor ejendomsmæglere hjælper nødstedte husejere med at forny deres bolig for at få den solgt.

I modsætning til det store fokus på hvor pænt og elegant en indretning man kan lave, så bruges der til gengæld meget lidt tid på hvordan man kan lave et funktionelt hjem, som også egner sig til både handicappede eller ældre.

Det er i og for sig lidt pudsigt – fordi hvis der er noget Danmark får meget af i fremtiden, så er det ældre.

Kæmpe stigning i ældre over de kommende år

Lige nu (juni 2016) er der 729.000 danskere på 70 år eller derover*. Det svarer til lige godt 13% af befolkningen. I 2050 vil tallet være vokset til 1.244.000 danskere – og udgøre 20% af befolkningen. Der sker altså en enorm udvikling både i antallet af personer, og i hvor stor en del af befolkningen der falder indenfor kategorien.

Dén udvikling vinger os til at tænke seniorbehov ind når vi skal indrette vores boliger – fordi i takt med at alderen stiger, så falder mobiliteten og balance-evnen. Desværre er det ikke noget som synderligt mange har fokus på. Det er en skam, fordi faktisk behøver det ikke at være særligt dyrt at gøre et hjem ”alderdoms-parat”, men det er trods alt lettest hvis det gøres fra starten.

Færre flytter på plejehjem

En anden interessant oplysning man kan finde ved at grave lidt i Dansk Statistiks store mængder tal er antallet af danskere der bor på plejehjem. I 2008 var det fx 15% der boede på plejehjem, og i 2013 var tallet faldet til 14%.

Et fald på 1% lyder ganske vist ikke af meget, men alle tendenser peger på at udviklingen vil fortsætte i den retning. Vi både kan og vil blive boende længere tid i vores eget hjem – og så er der forresten også mangel på plejehjemspladser.

Derfor har kommunerne også en stor interesse i at deres borgere bliver boende i deres egen bolig. En borger der optager en plejehjemsplads er nemlig langt dyrere for kommunen/samfundet end en tilsvarende borger, som bliver boende derhjemme. Det gælder også selvom man sørger for at indregne plejepersonale, hjælpemidler, omkostninger til boligændringer og lignende.

Hvad bør du så gøre for at være forberedt på alderdommen?

Med ovenstående har vi prøvet at tegne et fremtidsbillede – sådan som man med en hvis sandsynlighed kan forvente at den kommer til at se ud. Som du nok kan udlede mener vi, at du i god tid bør tænke alderdommen ind i din egen bolig-indretning – uanset om du er er ved at bygge nyt, eller om du planlægger en istandsættelse af noget eksisterende.

Herunder har vi opstillet 5 forslag til ting, som du med fordel kan overveje at indarbejde i din indretning:

  1. Dørtrin er tit en besværlig forhindring hvis man går med rollator eller stok. Der findes efterhånden mange pæne alternativer. Den bedste løsning er at montere flade dækplader på dine dørtrin, så du får en helt plan overflade fra rum til rum. Vælger du den løsning skal du sørge for at få placeret døren så lavt at der ikke opstår et ”hul” mellem døren og gulvet. Alternativt kan du gøre brug af kiler til dørtrin. Der findes f.eks. nogle dørtrinskiler i gummi, hvor man så ligger en kile på hver side af dørtrinet for at udligne det. Søg på ”dørtrinsrampe” eller ”kile til dørtrin” på Google for at finde nogle forskellige løsninger.
  1. Undgå såvidt muligt trappetrin ved hoveddøren. Når først man kommer op i alderen er de yderst besværlige at komme op ad, og der er stor risiko for at falde. Hvis du ikke kan undgå et par trin op til hoveddøren, så bør du i det mindste tænke muligheden for opsætning af en kørestolsrampe ind. Vær opmærksom på at en rampe bør være 5 gange så lang som niveauforskellen – så hvis der er 20 centimeter op til døren skal rampen altså være 1 meter lang.
  1. Badeværelset er tit et af de farligste rum for ældre, så det er også her du bør lægge en stor del af dit fokus. Nogle af de ting du med fordel kan gøre er at:
  • Sørge for at der er frirum omkring toilettet, så der senerehen er plads til armlæn eller støttegreb
  • Bruge klinker med et riflet mønster på gulvet, da de ikke er nær så glatte
  • Opsætte støttegreb i brusekabinen og ved toilettet
  • Gøre brusekabinen så tilpas stor at der kan anvendes en badestol
  1. I køkkenet er det desværre svært at tage højde for alderdommen – det kræver ofte en gennemgående ændring af køkkenets opbygning. For mange ældre er det f.eks. en fordel med lavere bordplader, en nemt tilgængelig ovn og overskabe, som ikke er placeret alt for højt. Der findes desuden en lang række hjælpemidler til køkkenet. Nogle af dem er særligt udviklet til personer med gigt eller svage hænder. Der er imidlertid primært tale om ”løse” hjælpemidler, som altså ikke stiller særlige krav til indretningen.
  1. Endeligt vil vi råde dig til at få lavet en indretning af dit møblement der giver mulighed for at komme rundt med en rollator. Efterhånden som flere og flere ældre bliver boende i deres eget hjem opdager de også hvor stor en hjælp en almindelig indendørs rollator er i det daglige.

”Det er kommunens ansvar”

Danmark er historisk set et land hvor samfundet spiller en stor rolle i vurderingen af hvilke hjælpemidler der kan gøre ens hverdag lettere – og i at stille de pågældende hjælpemidler til rådighed. Meget tyder dog på at det langsomt skifter sig, og der er efterhånden flere og flere ting man som borger selv skal købe.

Der er intet der tyder på at dén udvikling ændrer sig, og særligt dem som lige nu er i 40’erne og 50’erne bør forberede sig på en alderdom, hvor de i høj grad selv er ansvarlige for at få foretaget de nødvendige boligændringer.

*: Kilde: Danmarks Statistik, befolkningsfremskrivning: https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/befolkningsfremskrivning